Integritetspolicy

Personuppgifter
Zynligt värnar om din personliga integritet och strävar efter att behandla personuppgifter på ett korrekt och förtroendeingivande sätt. Här beskrivs varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. I samband med att du använder våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.

Zynligts ändamål med att registrera dina personuppgifter är för att kunna erbjuda nyhetsutskick, utbildningsmaterial digitalt, besök på vår hemsida eller kursplattform, nedan kallat ”Tjänster.”

Personuppgifter innebär information som kan knytas till en fysisk person, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling syftar till all användning av personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring.

Vilka personuppgifter hanterar vi
Vi samlar in de personuppgifter vi behöver, när du anmäler dig till våra Tjänster. Genom att använda våra Tjänster hanterar vi dina personuppgifter, som inkluderar, men inte är begränsade till:

  • Namn
  • E-postadress
  • Företagsnamn
  • Telefonnummer
  • Vid köp av produkter och tjänster; betalningshistorik, inklusive datum och tid, draget belopp och andra relaterade transaktionsuppgifter.
  • IP-adress

Varför behandlar vi personuppgifter
Zynligt behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra Tjänster, fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt erbjuda en optimal upplevelse av våra Tjänster.

Vänligen läs igenom policyn noga för att få en tydlig bild av hur vi samlar in, använder, skyddar och behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Zynligt AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter kopplade till vår verksamhetsutövning i enlighet med personuppgiftslagen.

Samtycke
För att du ska kunna använda Zynligts Tjänster, krävs det att du ger oss tillgång till vissa personuppgifter. Om du inte vill ge oss tillgång till dessa uppgifter kommer vi tyvärr inte att kunna ge dig tillgång till önskade Tjänster.

Genom att använda våra Tjänster bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Var dock uppmärksam på att detta kan leda till att vi inte längre kan tillhandahålla dig våra digitala Tjänster.

Om barn under 16 års ålder försett oss med personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna så fort vi blivit informerade om detta. Målsmän uppmanas kontakta oss i förekommande fall.

Så samlas informationen in:
Här behandlas personuppgifter som du anger via våra formulär, till exempel:

  • Kontaktformulär eller anmälan till vårt nyhetsbrev
  • Anmälan till en gratiskurs, webinar eller liknande
  • Nerladdning av t.ex. guider, mallar och dylikt
  • Köp av kurser eller, mina tjänster från hemsidan

Så lagras informationen:
Information som hämtas in sparas i CRM-systemet hos Simplero, som vi använder för att spara kunddata och att automatisera vår marknadskommunikation.

Informationen sparas fram till att du begär att den raderas, alternativt fram till att den varit inaktiv i 2 år, såvida lagen inte kräver att informationen lagras längre än så.

Överföring av information till tredje part
Personuppgifterna delas inte med utomstående tredje part, såvida du inte önskar utnyttja betaltjänster från andra leverantörer. Dessa underleverantörer kan då behandla personuppgifter å våra vägnar.

Säkerhet
Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Därför vidtar vi rimliga åtgärder för våra kontons och informationslagringsplatsers fysiska och tekniska säkerhet, för att förhindra förlust, missbruk, otillåten tillgång, läckage eller modifikation av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas på säkra nätverk och är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer som har särskild åtkomst till nämnda system, och som har godkänt att hantera personuppgifter konfidentiellt. Vi använder oss av datasystem med begränsad åtkomst, placerade i anläggningar med fysiska säkerhetsåtgärder på plats.

Alla betalningar hanteras via en gateway-leverantör och därför varken lagras de eller behandlas av våra servrar. Utöver det krypteras all information om betal- och kreditkort via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

I händelse av avvikelser rörande dina personuppgifter kommer vi att meddela dig via e-post inom 7 arbetsdagar.

Dina rättigheter
Du som användare av Zynligts Tjänster har, med de begränsningar som framgår av personuppgiftslagstiftningen, rätt till att få tillgång till dina insamlade personuppgifter samt att veta hur de behandlas. Du kan även kräva rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifterna vi sparar om dig.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket kommer att resultera i att alla data om dig kommer att raderas, med undantag för de uppgifter som vi måste behålla i enlighet med skattelagstiftning för betalande kunder.

Kontaktinformation
Zynligt AB, org.nr: 556978-0975
Telefon: +46 72 236 32 00
E-post:
ulrica.hellstrom@telia.com
Adress: Odensalagatan 26, 831 44 Östersund

Du har även rätt att framföra klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen: www.datainspektionen.se