Konsten att göra rätt saker på rätt sätt

Kopia av Kopia av Hängmatta-2

“Efficiency is doing things right.
Effectiveness is doing the right things”

Peter Drucker

Konsten att göra rätt saker på rätt sätt

Effektivitet är en viktig faktor för framgång inom företagande. Att vara effektiv innebär att arbeta på ett sätt som gör att du uppnår önskade resultat på snabbaste och smartaste sätt. Att du använder dina resurser på bästa möjliga sätt för att maximera produktiviteten och minimera svinnet.

Hur gör du det då?
Effektivitet uppnås enklast genom att du har klara och realistiska mål och att du arbetar strukturerat för att uppnå dem. Genom att planera och organisera dina arbetsprocesser kan du undvika onödigt spill och improduktivitet.

Handen på hjärtat kan du säkert komma på ett antal arbetsuppgifter som du skulle kunna styra upp och genomföra på ett effektivare sätt. Du har bara inte haft tid.

Är ni flera i ditt företag är det dessutom viktigt att ha tydliga roller och ansvarsområden för att undvika dubbelarbete och konflikter. Att ha tydlig kommunikation, samarbete och teamwork är avgörande för att undvika missförstånd, förseningar och ineffektivitet. Det här är faktorer som dessutom gör mirakel för medarbetarnas engagemang.

Viktiga hjälpmedel!
Att vara effektiv handlar också om att använda teknologi och verktyg på rätt sätt för att optimera ditt arbete och dina processer. Automatisering och digitalisering av rutinuppgifter kan lösgöra resurser i ditt företag.

Att ta hjälp med arbetsuppgifter du inte riktigt kan eller vill hålla på med frigör mycket av din tid.

Om du frigör tid och resurser kan du satsa mer på värdeskapande arbete. Mer möjligheter till att utveckla ditt företag! Bra va?

Som företagare bör du alltid vara öppet för att utvärdera och förbättra dina processer och arbetssätt för att hålla dig konkurrenskraftigt. Tänk bara på pandemin och hur de företag som lyckades anpassa sig skördade stora framgångar.

Sammanfattningsvis är effektivitet en viktig faktor för att du ska nå dina mål och ditt företag ska vara konkurrenskraftigt. Och det vill du ju, eller hur?

Så gör rätt saker och gör dem på rätt sätt, Ulrica

Hitta mål som sporrar dig
SÄLJPEPP

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!

Lämna en kommentar