Hitta mål som sporrar dig

Kopia av Hängmatta

“A goal is a personal promise to your future self”

Sagt av en klok person

Hitta mål som sporrar dig

Mål är viktiga för att hålla oss motiverade och engagerade. Men för att uppnå dem måste det vara just dina mål och formulerade på ett sätt så att de tilltalar dig och väcker den där glöden inom dig. Tycker du att hela målgrejen känns uttjatad? Ge mig 2 minuter för att försöka övertyga dig!

5 skäl till att lägga tid på att formulera dina mål
Det är viktigt att ha mål i ditt företag av flera skäl, här kommer mina 5 främsta:

1. Du får riktning & fokus:
Mål ger ditt företagande en tydlig riktning och hjälper dig att fokusera dina insatser på att nå specifika resultat. De ger också en mer strukturerad och organiserad syn på din verksamhet, som minimerar resursslöseri eller irrelevanta insatser.

2. De väcker din motivation & ditt engagemang:
Mål fungerar som en drivkraft. Tydliga och realistiska mål kan inspirera och motivera dig att arbeta målinriktat för att uppnå dem. Rätt formulerade ska de öka ditt engagemang. Kolla upp SMARTa mål.

3. Du får mätbarhet & möjlighet att följa upp:
Mål fungerar som mätpunkter för framsteg och prestationer inom företaget. Vilket ibland kan vara svårt att se som ensam företagare. Genom att sätta upp konkreta och mätbara mål kan du utvärdera och följa upp dina framsteg.

4. Du blir effektivare:
Genom att ha tydliga mål kan du arbeta mer effektivt. Det gör att du kan fokusera på de aktiviteter och strategier som är mest relevanta och värdeskapande för att nå dina mål.

5. De leder till framsteg & tillväxt i ditt företag:
Mål fungerar som mekanism för tillväxt och utveckling. Genom att sätta upp mål och planera aktiviteter för att nå dem kommer du vid varje insats ta ett steg närmare det du vill uppnå. Detta bidrar till framsteg för ditt företaget, tillväxt och långsiktig hållbarhet.

Vad säger du? Är du övertygad? Ladda ner min freebie för att sätta motiverande mål

Nu kör vi - mot toppen! Ulrica

Hitta din glöd i höst
Arbeta på så sätt att du uppnår önskat resultat

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!

Lämna en kommentar